Opłaty

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w naszym żłobku wynosi 1150,00 złotych. W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Miasta Lublin płatności przedstawiają się następująco:

Żłobek Szczęśliwych Maluchów, ul. Tatarakowa 2/1a, 20-541 Lublin – Dofinansowanie z budżetu Miasta – 400,00 złotych – 750,00 złotych + koszty wyżywienia.

Żłobek Szczęśliwych Maluchów, ul. Pana Wołodyjowskiego 8, 20-627 Lublin – Dofinansowanie z budżetu Miasta – 400,00 złotych – 750,00 złotych + koszty wyżywienia.

Żłobek Szczęśliwych Maluchów, ul. Różana 8/3a, 20-538 Lublin – Dofinansowanie z budżetu Miasta – 400,00 złotych – 750,00 złotych + koszty wyżywienia.

Żłobek Szczęśliwych Maluchów, ul. Kryształowa 13, 20-582 Lublin – Dofinansowanie z budżetu Miasta – 400,00 złotych – 750,00 złotych + koszty wyżywienia.

Jednocześnie informujemy, że złożyliśmy dokumenty do dofinansowania z Programu MALUCH + 2021. Kwota, która zostanie przyznana dodatkowo obniży czesne. Wyniki konkursu znane będą na przełomie lutego/marca 2021.

  • Stawka dzienna za wyżywienie: 12,00 zł – Catering w formie śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku dostarczany jest przez EKO PLANET – Catering dla dzieci w wieku żłobkowym. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety eliminacyjnej.
  • Zajęcia w naszych żłobkach to: Autorski cykl zajęć tematycznych oraz muzyczno-ruchowych odbywający się codziennie.
  • Wpisowe 300,00 złotych jest opłatą jednorazową dokonywaną przy zapisywaniu dziecka,  gwarantuje miejsce w naszej placówce.
  • Co roku we wrześniu oraz przy zapisie dziecka w ciągu roku pobierana jest opłata za wyprawkę plastyczną w kwocie 150 zł na cały rok.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Płatności:  Czesne opłacane jest z góry przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Szczęśliwych Maluchów.

Osoby dokonujące wpłat na konto prosimy w tytule przelewu napisać imię i nazwisko Dziecka oraz za jaki miesiąc dokonywana jest płatność.

Nr konta: 18 1050 1953 1000 0090 7095 6108
Żłobek Szczęśliwych Maluchów Anna Głogowska-Maj,
ul. Tatarakowa 2/1A, 20-541 Lublin