Edukacja przez zabawę

mlodzieniecW Żłobku Szczęśliwych Maluchów poza zaspokojeniem naturalnej potrzeby zabawy, zapewnimy sporo zajęć zorganizowanych w specjalnie dobranych formach. Stworzyliśmy swój własny program edukacji przez muzykę i ruch mający na celu rozwijanie zmysłu równowagi i koordynacji ruchowej ciała oraz wrażliwości i twórczości małego dziecka. Program ten ma również na celu poprawienie koncentracji, redukcję stresu oraz wyciszenie emocji. Zachęcamy Dzieci, aby wykorzystując wszystkie zmysły znacznie szybciej i łatwiej poznawały świat poprzez muzykę, ruch, obrazy, dotyk oraz pracę z rówieśnikami.

Zajęcia edukacyjne to stały element każdego dnia naszych Maluchów. Zajęcia obejmują wszystkie sfery rozwoju dziecka:

  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i innymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych, przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Zabawy tematyczne są jedną z bardziej ulubionych form aktywności przez dzieci. Każde małe dziecko uczy się poprzez obserwowanie i naśladownictwo, dzięki którym rozwija swoje umiejętności sensoryczno-motoryczne, językowe, społeczne i poznawcze. Proponując dzieciom zabawy z kręgu jego najbliższych zainteresowań (np. „w sklep”, „dom”) możemy w naturalny sposób rozwijać wszystkie aktywności:
rece

  • językowe (powtarzanie nazw przedmiotów)
  • emocjonalno-społeczne (wyrażanie swojej woli, nawiązywanie kontaktu, używanie zwrotów grzecznościowych)
  • manualne (manipulowanie przedmiotami, wkładanie do koszyka, wyjmowanie)
  • ruchowe (schylanie, kucanie, wspinanie się na palce)
  • matematyczne (dokładanie, odkładanie, porównywanie…)

Zajęcia muzyczno-ruchowe wprowadzają dzieci w świat muzyki, pokazują jak można się świetnie bawić z użyciem typowych i niekonwencjonalnych instrumentów i przyborów. Wesołe i nowatorskie zabawy przy muzyce zaspokajają potrzebę ruchu, dobre samopoczucie dzieci i radość ze wspólnych zabaw.

Zajęcia plastyczne  zaspokajają dziecięcą potrzebę działania, jednocześnie uspokajają, dają poczucie odprężenia. Dzieci podczas pracy twórczej rozwiną swoje umiejętności manualne, udoskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, poznają nowe techniki plastyczne. Rozwiną fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia. Jest to też ich pierwszy prawdziwy “trening kreatywności”. Zajęcia dają dzieciom radość i zadowolenie, są jedną z podstawowych aktywności małego dziecka, która pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości.

Zajęcia rozwijające mowę prowadzone są przez logopedę w formie zabaw z całą grupą. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy (dzieci naśladują dźwięki zwierząt, gimnastykują swoją buzię i język), grają w dostosowane do ich wieku i możliwości gry logopedyczne.