Kadra Żłobek przy ul. Tatarakowej 2/1a

Ciocia Ania – właściciel

Zawsze pragnęłam stworzyć takie miejsce, w którym dzieci mogłyby czuć się zupełnie jak w domu, miejsce pełne miłości i ciepła, miejsce, które dawałoby im poczucie bezpieczeństwa. Stąd też pomysł na Żłobek Szczęśliwych Maluchów. Chęć zapewnienia każdemu dziecku dobrego startu w przyszłość oraz stworzenia mu komfortowych warunków do tego, by mogło się prawidłowo rozwijać była tym silniejsza, że na co dzień miałam styczność z dziećmi wychowującymi się w Rodzinie Zastępczej, którą stworzyli moi rodzice. To uświadomiło mi, jak ważne jest to, by dzieci już od pierwszych miesięcy życia znajdowały się pod troskliwą opieką i zaważyło nad tym, że zdecydowałam się na pracę właśnie z tymi najmłodszymi. Czuje się powołana do tego, by dawać dzieciom radość, by otaczać je miłością i dawać im wszystko to, czego potrzebują. Sprawdzać się w tym działaniu poza osobistymi predyspozycjami pomagają mi z pewnością studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W codziennej pracy z dziećmi zdecydowanie też przydają się studia ukończone na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki UMCS oraz Szkoła Muzyczna II st. T. Szeligowskiego w Lublinie.

footer

IMG_0126+Ciocia Karolina – dyrektor żłobka

Jestem osobą cierpliwą i wrażliwą na drugiego człowieka, co w mojej całodziennej pracy jest niezwykle ważne. Zależy mi na tym, by dzieci czuły się kochane, szczęśliwe i były uśmiechnięte. Każdy uśmiech w moim kierunku oraz obserwacja ich postępów w rozwoju to dla mnie prezent, a jednocześnie nagroda za mój wysiłek.

W czasie zajęć z dziećmi mam w głowie słowa:
„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
Musimy się pochylić, zniżyć ku niemu.”
Małe dzieci to sama radość, a chwile spędzone w Żłobku Szczęśliwych Maluchów dostarczają wiele wrażeń i pozytywnych emocji. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych ze specjalnością psychopedagogika z logopedią oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Staram się poszerzać swoje kwalifikacje, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wybrałam ten kierunek świadomie, by zwrócić większą uwagę na właściwy rozwój językowy dziecka już od najmłodszych lat.

 

  footer
 Ciocia Marta

 

Po ukończonych studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia, moja droga zawodowa związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Chęć pracy z najmłodszymi spowodowała, że zdecydowałam się na podjęcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Liczne praktyki w szkole i przedszkolu pozwoliły mi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z najmłodszymi. Jestem osoba pogodną , wrażliwą i otwartą na potrzeby drugiego człowieka, co jest równie ważne w pracy z najmłodszymi. W życiu codziennym i zawodowym kieruję się myślą Janusza Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”. Praca z maluszkami daje mi dużo zadowolenia, gdyż mam świadomość, że codziennie pomagam im odkrywać i zdobywać nowe umiejętności i wartości.

footer

Ciocia Ola

skan1-1

W czerwcu 2016 roku ukończyłam studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W czasie studiów odbywałam różnego rodzaju praktyki uczelniane, żeby od strony praktycznej poznać pracę z dziećmi. Myślę, że to doświadczenie będzie miało ogromny wpływ na pracę zawodową. Na co dzień jestem osobą wyrozumiałą, empatyczną, odpowiedzialną i uśmiechniętą. Mam bardzo dobry kontakt z dziećmi. Zawsze organizuje im czas tak, aby się nie nudziły, by aktywnie i w sposób kreatywny spędzały czas. Opiekując się maluszkami, wiem, że każdy uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie największą nagrodą. W swojej pracy przyświeca mi myśl Bronisława Rocławskiego „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”, w której zawarte jest przesłanie, jak znaczące są osoby dorosłe w życiu dziecka. Dla swoich wychowanków chcę być autorytetem, osobą niosącą pomoc i wsparcie tym, którzy jej potrzebują. Najważniejsze dla mnie jest się dobro dziecka oraz wszechstronny jego rozwój.

footer

Ciocia Sylwia

Jestem osobą uśmiechniętą, szczerą oraz empatyczną. W swoich działaniach wychowawczych zawsze wykazuje się dobrem dziecka, a także troską i wrażliwością na potrzeby innych. Bardzo lubię dzieci i potrafię nawiązać z nimi dobry kontakt. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów odbyłam różnego rodzaju praktyki uczelniane, które pozwoliły mi rozwinąć swoje możliwości oraz zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

footer

Ciocia Kinga P-W.

W październiku 2017 roku ukończyłam studia na kierunku animacja kultury na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o specjalizacji teatr-taniec. Podczas nauki miałam wiele praktyki zawodowej w różnych instytucjach w Lublinie, prowadziłam zajęcia ruchowe, półkolonie, kolonie. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą w stosunku do drugiego człowieka, a szczególnie dziecka. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, każde z nich jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego stawiam na wspieranie ich  w rozwoju i doświadczaniu świata. Obecnie poszerzam swoje umiejętności z zakresu opieki nad dziećmi.

footer

Ciocia Karolina

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbywałam praktyki w placówkach przedszkolnych.

Na co dzień jestem osobą miłą, cierpliwą i wrażliwą. W pracy z dziećmi staram się dać jak najwięcej ciepła, poczucia bezpieczeństwa i wsparcia w codziennym rozwoju. Ważne jest dla mnie, aby dzieci czuły się akceptowane i kochane, a na ich twarzach zawsze był uśmiech. Wspólna zabawa i nauka zbliża nas do siebie każdego dnia.

 

footer

W Żłobku Szczęśliwych Maluchów zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W tym celu cała nasza kadra odbyła Kurs Pediatryczny w udzielaniu pierwszej pomocy dla najmłodszych. Każda z nas zdała egzamin i otrzymała certyfikat odbycia Kursu.

footer