Kadra Żłobek przy ul. Tatarakowej 2/1a

Ciocia Ania – właściciel

Zawsze pragnęłam stworzyć takie miejsce, w którym dzieci mogłyby czuć się zupełnie jak w domu, miejsce pełne miłości i ciepła, miejsce, które dawałoby im poczucie bezpieczeństwa. Stąd też pomysł na Żłobek Szczęśliwych Maluchów. Chęć zapewnienia każdemu dziecku dobrego startu w przyszłość oraz stworzenia mu komfortowych warunków do tego, by mogło się prawidłowo rozwijać była tym silniejsza, że na co dzień miałam styczność z dziećmi wychowującymi się w Rodzinie Zastępczej, którą stworzyli moi rodzice. To uświadomiło mi, jak ważne jest to, by dzieci już od pierwszych miesięcy życia znajdowały się pod troskliwą opieką i zaważyło nad tym, że zdecydowałam się na pracę właśnie z tymi najmłodszymi. Czuje się powołana do tego, by dawać dzieciom radość, by otaczać je miłością i dawać im wszystko to, czego potrzebują. Sprawdzać się w tym działaniu poza osobistymi predyspozycjami pomagają mi z pewnością studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W codziennej pracy z dziećmi zdecydowanie też przydają się studia ukończone na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki UMCS oraz Szkoła Muzyczna II st. T. Szeligowskiego w Lublinie.

footer

IMG_0126+Ciocia Karolina – zastępca dyrektora

Jestem osobą cierpliwą i wrażliwą na drugiego człowieka, co w mojej całodziennej pracy jest niezwykle ważne. Zależy mi na tym, by dzieci czuły się kochane, szczęśliwe i były uśmiechnięte. Każdy uśmiech w moim kierunku oraz obserwacja ich postępów w rozwoju to dla mnie prezent, a jednocześnie nagroda za mój wysiłek.

W czasie zajęć z dziećmi mam w głowie słowa:
„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
Musimy się pochylić, zniżyć ku niemu.”
Małe dzieci to sama radość, a chwile spędzone w Żłobku Szczęśliwych Maluchów dostarczają wiele wrażeń i pozytywnych emocji. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych ze specjalnością psychopedagogika z logopedią oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Staram się poszerzać swoje kwalifikacje, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wybrałam ten kierunek świadomie, by zwrócić większą uwagę na właściwy rozwój językowy dziecka już od najmłodszych lat.

 

  footer
 Ciocia Marta

 

Po ukończonych studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia , moja droga zawodowa związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Chęć pracy z najmłodszymi spowodowała, że zdecydowałam się na podjęcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Liczne praktyki w szkole i przedszkolu pozwoliły mi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z najmłodszymi. Jestem osoba pogodną , wrażliwą i otwartą na potrzeby drugiego człowieka, co jest równie ważne w pracy z najmłodszymi. W życiu codziennym i zawodowym kieruję się myślą Janusza Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”. Praca z maluszkami daje mi dużo zadowolenia, gdyż mam świadomość, że codziennie pomagam im odkrywać i zdobywać nowe umiejętności i wartości.

footer

Ciocia Kinga

Od zawsze wiedziałam, że moim powołaniem jest praca z dziećmi. Opieka nad nimi sprawia mi ogromną przyjemność, daje poczucie satysfakcji i spełnienia. W 2018 roku ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej Lublinie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze specjalnością edukacji Marii Montessori. Doświadczenia i wiedzy niezbędnej w pracy z dziećmi nabierałam przez wiele lat dzięki praktykom uczelnianym, licznym kursom i warsztatom oraz dzięki pomocy przy opiece nad dziećmi najbliższych mi osób. Jestem osobą ciepłą, odpowiedzialną i empatyczną. W swojej pracy z dziećmi zwracam szczególną uwagę na ich indywidualne tempo rozwoju i dopasowuję rodzaj aktywności tak, aby każde dziecko mogło odnosić swoje własne sukcesy. Największą nagrodą za pracę z dziećmi są mocne uściski i wielkie uśmiechy, których z pewnością nie brakuje na twarzach naszych szczęśliwych maluchów.

footer

Ciocia Ola

skan1-1

W czerwcu 2016 roku ukończyłam studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W czasie studiów odbywałam różnego rodzaju praktyki uczelniane, żeby od strony praktycznej poznać pracę z dziećmi. Myślę, że to doświadczenie będzie miało ogromny wpływ na pracę zawodową. Na co dzień jestem osobą wyrozumiałą, empatyczną, odpowiedzialną i uśmiechniętą. Mam bardzo dobry kontakt z dziećmi. Zawsze organizuje im czas tak, aby się nie nudziły, by aktywnie i w sposób kreatywny spędzały czas. Opiekując się maluszkami, wiem, że każdy uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie największą nagrodą. W swojej pracy przyświeca mi myśl Bronisława Rocławskiego „W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”, w której zawarte jest przesłanie, jak znaczące są osoby dorosłe w życiu dziecka. Dla swoich wychowanków chcę być autorytetem, osobą niosącą pomoc i wsparcie tym, którzy jej potrzebują. Najważniejsze dla mnie jest się dobro dziecka oraz wszechstronny jego rozwój.

footer

Ciocia Sylwia

Jestem osobą uśmiechniętą, szczerą oraz empatyczną. W swoich działaniach wychowawczych zawsze wykazuje się dobrem dziecka, a także troską i wrażliwością na potrzeby innych. Bardzo lubię dzieci i potrafię nawiązać z nimi dobry kontakt. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów odbyłam różnego rodzaju praktyki uczelniane, które pozwoliły mi rozwinąć swoje możliwości oraz zdobyci niezbędną wiedzę i umiejętności.

footer

Ciocia Kinga

W październiku 2017 roku ukończyłam studia na kierunku Animacja Kultury na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o specjalizacji teatr-taniec.Podczas nauki miałam wiele praktyki zawodowej w różnych instytucjach w Lublinie, prowadziłam zajęcia ruchowe, półkolonie, kolonie. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą w stosunku do drugiego człowieka, a szczególnie dziecka. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, każde z nich jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego stawiam na wspieranie ich  w rozwoju i doświadczaniu świata. Obecnie poszerzam swoje umiejętności z zakresu opieki nad dziećmi.

footer

Ciocia Magda10555149_10201815664827363_520866088_n

Jestem osobą empatyczną, odpowiedzialną i wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka. W swojej pracy kieruję się jedną z myśli pedagogicznych J. Korczaka, która towarzyszy mi nieustannie: „ Dziecku nie jest potrzebna jedynie ckliwa miłość, lecz rzeczywiste przestrzeganie prawa do szacunku, do widzenia w nim już „tu i teraz” – człowieka. Jeśli chodzi o stronę formalną to ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja – w Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca w domu dziecka uświadomiła mi jak ważna dla dziecka jest rodzina i wytyczanie granic dzieciom, w kierunku tego co jest dobre a co złe, zapoznanie ich z obowiązującymi normami społecznymi, żeby w przyszłości mogli dokonywać właściwych życiowych wyborów i być szczęśliwymi ludźmi.

footer

Ciocia Iza

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku położnictwo. Okres studiowania dał mi możliwość rozwoju osobowości, zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, które mogłam poszerzyć na licznych stażach i wolontariatach w kraju i za granicą. Od zawsze wykazywałam się empatią i troską względem dzieci co przełożyło się na chęć współpracy z najmłodszymi. Jestem osobą pogodną, optymistyczną i wrażliwą na potrzeby innych. Wykazuję się troską i dbałością o moich podopiecznych i ich najbliższych. a dzięki otwartości z łatwością nawiązuje pozytywne relacje. Praca z najmłodszymi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego, dlatego najcenniejszą dla mnie nagrodą jest ich uśmiech.

 

footer

W Żłobku Szczęśliwych Maluchów zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W tym celu cała nasza kadra odbyła Kurs Pediatryczny w udzielaniu pierwszej pomocy dla najmłodszych. Każda z nas zdała egzamin i otrzymała certyfikat odbycia Kursu.

footer