Kadra Żłobek przy ul. Kryształowej 13

Ciocia Ania – właściciel

Zawsze pragnęłam stworzyć takie miejsce, w którym dzieci mogłyby czuć się zupełnie jak w domu, miejsce pełne miłości i ciepła, miejsce, które dawałoby im poczucie bezpieczeństwa. Stąd też pomysł na Żłobek Szczęśliwych Maluchów. Chęć zapewnienia każdemu dziecku dobrego startu w przyszłość oraz stworzenia mu komfortowych warunków do tego, by mogło się prawidłowo rozwijać była tym silniejsza, że na co dzień miałam styczność z dziećmi wychowującymi się w Rodzinie Zastępczej, którą stworzyli moi rodzice. To uświadomiło mi, jak ważne jest to, by dzieci już od pierwszych miesięcy życia znajdowały się pod troskliwą opieką i zaważyło nad tym, że zdecydowałam się na pracę właśnie z tymi najmłodszymi. Czuje się powołana do tego, by dawać dzieciom radość, by otaczać je miłością i dawać im wszystko to, czego potrzebują. Sprawdzać się w tym działaniu poza osobistymi predyspozycjami pomagają mi z pewnością studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. W codziennej pracy z dziećmi zdecydowanie też przydają się studia ukończone na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki UMCS oraz Szkoła Muzyczna II st. T. Szeligowskiego w Lublinie.

footer

IMG_0126+Ciocia Karolina – dyrektor żłobka

Jestem osobą cierpliwą i wrażliwą na drugiego człowieka, co w mojej całodziennej pracy jest niezwykle ważne. Zależy mi na tym, by dzieci czuły się kochane, szczęśliwe i były uśmiechnięte. Każdy uśmiech w moim kierunku oraz obserwacja ich postępów w rozwoju to dla mnie prezent, a jednocześnie nagroda za mój wysiłek.

W czasie zajęć z dziećmi mam w głowie słowa:
„Dziecko małe, lekkie, mniej go jest.
Musimy się pochylić, zniżyć ku niemu.”
Małe dzieci to sama radość, a chwile spędzone w Żłobku Szczęśliwych Maluchów dostarczają wiele wrażeń i pozytywnych emocji. Jestem absolwentką studiów pedagogicznych ze specjalnością psychopedagogika z logopedią oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Staram się poszerzać swoje kwalifikacje, dlatego też ukończyłam studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wybrałam ten kierunek świadomie, by zwrócić większą uwagę na właściwy rozwój językowy dziecka już od najmłodszych lat.

footer

Ciocia Iza – zastępca dyrektora żłobka

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku położnictwo. Okres studiowania dał mi możliwość rozwoju osobowości, zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, które mogłam poszerzyć na licznych stażach i wolontariatach w kraju i za granicą. Od zawsze wykazywałam się empatią i troską względem dzieci co przełożyło się na chęć współpracy z najmłodszymi. Jestem osobą pogodną, optymistyczną i wrażliwą na potrzeby innych. Wykazuję się troską i dbałością o moich podopiecznych i ich najbliższych. a dzięki otwartości z łatwością nawiązuje pozytywne relacje. Praca z najmłodszymi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego, dlatego najcenniejszą dla mnie nagrodą jest ich uśmiech.

footer

Ciocia Agnieszka

Na co dzień jestem osobą uśmiechniętą, empatyczną i wyrozumiałą. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W trakcie studiów odbyłam praktyki zarówno w placówkach przedszkolnych jak i szkolnych. Praca w żłobku daje mi dużo satysfakcji, ponieważ każdego dnia mam możliwość uczestniczenia w bardzo ważnym okresie kształtowania się i rozwoju małego człowieka. W dzieciach urzeka mnie ich naturalność i bezwarunkowa wdzięczność.

footer

Ciocia Dominika

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów odbyłam różnego rodzaj praktyki uczelniane, które pozwoliły mi rozwinąć swoje możliwości oraz zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Jestem osobą o pozytywnym nastawieniu do świata, wrażliwa, opiekuńcza i empatyczna. Praca z moimi podopiecznymi daje mi dużo radości i satysfakcji. W swoich działaniach wychowawczych stawiam na wspieranie ich w ciągłym rozwoju.

footer

Ciocia Kinga

W październiku 2017 roku ukończyłam studia na kierunku animacja kultury na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o specjalizacji teatr-taniec. Podczas nauki miałam wiele praktyki zawodowej w różnych instytucjach w Lublinie, prowadziłam zajęcia ruchowe, półkolonie, kolonie. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą w stosunku do drugiego człowieka, a szczególnie dziecka. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, każde z nich jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego stawiam na wspieranie ich  w rozwoju i doświadczaniu świata. Obecnie poszerzam swoje umiejętności z zakresu opieki nad dziećmi.

footer

Ciocia Paulina

W liceum narodziła się u mnie świadomość oraz powołanie do pracy z dziećmi, poświęcenia się dla dobra najmłodszych, kształcenia ich oraz wychowania. W tym czasie zrozumiałam również, że cechy mojej osobowości oraz mój temperament stanowią idealne podłoże do pełnienia takiego zawodu, ponieważ jestem osobą pełną ciepła, troskliwą, wyrozumiałą, pogodną oraz cierpliwą. Ponadto nie boję się wziąć odpowiedzialności za pracę z najmłodszymi i dbałość o ich bezpieczeństwo, rozwój,
wychowanie oraz edukację. Dodatkowo mam duże pokłady energii, która jest niezbędna do pracy z dziećmi w tym okresie, które mają ogromną potrzebę ruchu. W 2020 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach. W czasie
trwania studiów zdobyłam wiedzę o specyfice rozwoju dzieci od najmłodszych lat oraz wiedzę o metodach, formach i sposobach pracy z dziećmi. W czasie trwania studiów miałam także możliwość zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki realizacji praktyk uczelnianych oraz dzięki podjętym szkoleniom i kursom. W pracy zawodowej chciałabym, aby każdy maluszek czuł się wyjątkowo,
był szczęśliwy z faktu uczęszczania do żłobka, czuł się doceniany oraz miał zaufania do mnie jako opiekuna, że w razie trudności pomogę mu w ich pokonaniu. Ponadto pragnę, aby prowadzone przeze mnie zajęcia i zabawy rozbudziły w najmłodszych
kreatywność, indywidualne podejście do odkrywania otaczającego świata oraz osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki na dalszych szczeblach edukacji.

footer

Ciocia Sylwia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w ramach, którego uzyskałam przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne zgodne ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłam także kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. W trakcie studiów odbyłam wolontariat w rodzinnym domu dziecka, w którym nabywałam doświadczenia w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami moich podopiecznych. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. Wolny czas lubię spędzać aktywnie: na długich spacerach, jeżdżąc rowerem  czy biorąc udział w spływie kajakowym.

 

footer

Ciocia Ola

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku położnictwo. W trakcie studiów oraz na licznych praktykach uczelnianych mogłam zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi. Jestem osobą bardzo cierpliwą, spokojną i empatyczną. Praca w żłobku daje mi ogrom radości oraz pozytywnej energii. Staram się by w każdej sytuacji na twarzach dzieci malował się uśmiech. Każdy dzień spędzony ze szczęśliwymi maluchami jest dla mnie dniem pełnym ciekawych przygód i wyzwań.

footer

Ciocia Monika

Jestem osobą radosną, cierpliwą i otwartą na nowe wyzwania. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam w trakcie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Marie Curie- Skłodowskiej oraz na praktykach. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i ludzi, która wyznacza sobie konkretne cele  i potrafi je zrealizować. Jestem zawsze gotowa do pomocy, dlatego staram się w kontaktach z dziećmi stwarzać atmosferę bezpieczeństwa i zaufania. Sprawiać, by każdego dnia były szczęśliwe oraz wszechstronnie się rozwijały. W swojej pracy staram się, by buzie maluszków były uśmiechnięte od ucha do ucha – przecież uśmiech dziecka wynagradza wszystko.

footer

W Żłobku Szczęśliwych Maluchów zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W tym celu cała nasza kadra odbyła Kurs Pediatryczny w udzielaniu pierwszej pomocy dla najmłodszych. Każda z nas zdała egzamin i otrzymała certyfikat odbycia Kursu.

footer