Ciocia Wiktoria

Żłobek Berylowa

Ciocia Wiktoria

Jestem osobą uśmiechniętą, energiczną, opiekuńczą i otwartą na drugiego człowieka. Ukończyłam studia dwustopniowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na licencjacie ze specjalizacją pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja oraz pedagogikę rodziny, system pieczy zastępczej i asystenturę na studiach magisterskich. Bardzo lubię pracę z dziećmi daje mi ona dużo satysfakcji oraz spełnienia, a ich codzienny uśmiech sprawia ogromną radość i daje motywację do działania.

Ciocia Wiktoria Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Wiktoria Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek Berylowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top