Ciocia Ania

Żłobek Berylowa

Ciocia Ania

Jestem studentką Akademii WSEI w Lublinie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam również kurs asystenta nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju oraz opiekunki dziecięcej w żłobku. W pracy z dziećmi dużą uwagę przywiązuję do odkrywania potencjału, który ma każdy mały człowiek oraz stwarzaniu przyjaznej atmosfery, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Koncentruję się na wykorzystaniu najnowszych koncepcji metod nauczania i wychowania. Stwarzam atmosferę szacunku, życzliwości, miłości i bezpieczeństwa. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci: Dawid- 11 lat i Milena- 5 lat. W wolnych chwilach spędzam czas aktywnie na świeżym powietrzu oraz sięgam po literaturę Jaspera Jull’a.

Ciocia Ania Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Ania Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek Berylowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top