Ciocia Ola

Żłobek Berylowa

Ciocia Ola

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku resocjalizacja oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów odbyłam różnego rodzaju praktyki, które pozwoliły mi zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności. W pracy z dziećmi staram się dawać jak najwięcej ciepła oraz wsparcia w ich codziennym rozwoju. Jestem osobą troskliwą, opiekuńczą, odpowiedzialną oraz o pozytywnym nastawieniu do świata.

Ciocia Ola Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Ola Berylowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek Berylowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top