Ciocia Dominika

Żłobek Kryształowa

Ciocia Dominika

Ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W okresie studiów odbyłam różnego rodzaj praktyki, które pozwoliły mi rozwinąć swoje możliwości oraz zdobyć niezbędną wiedzę umiejętności do pracy z dziećmi. Jestem osobą o pozytywnym nastawieniu do świata, wrażliwą, opiekuńczą i empatyczną. Praca z moimi podopiecznymi daje mi dużo radości i satysfakcji. W swoich działaniach wychowawczych stawiam przede wszystkim na wspieranie dzieci w ciągłym rozwoju.

Ciocia Dominika Kryształowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Dominika Kryształowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek Kryształowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top