Ciocia Kinga

Żłobek Kryształowa

Ciocia Kinga

W październiku 2017 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku animacja kultury na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej o specjalizacji teatr-taniec. Podczas nauki miałam wiele praktyk zawodowych w różnych instytucjach w Lublinie. Prowadziłam zajęcia taneczne, ruchowe, kolonie, półkolonie i zajęcia tematyczne w przedszkolach. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą w stosunku do drugiego człowieka, a szczególnie dziecka. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji, wiem, że każde z nich jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego stawiam na wspieranie ich  w rozwoju i doświadczaniu świata. Uśmiech dziecka jest dla mnie najważniejszy, dlatego staram się, aby każde zajęcia i nauka przez zabawę była kreatywna i ciekawa.

Ciocia Kinga Kryształowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Kinga Kryształowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek Kryształowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top