Ciocia Marta

Żłobek Tatarakowa

Ciocia Marta

Po ukończonych studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia moja droga zawodowa związana była z pracą z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych. Chęć pracy z najmłodszymi spowodowała, że zdecydowałam się na podjęcie studiów podyplomowych na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Liczne praktyki w szkole i przedszkolu pozwoliły mi zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z najmłodszymi. Jestem osoba pogodną, wrażliwą i otwartą na potrzeby drugiego człowieka, co jest równie ważne w pracy z najmłodszymi. W życiu codziennym i zawodowym kieruję się myślą Janusza Korczaka „Kochaj i dawaj przykład”. Praca z maluszkami daje mi dużo zadowolenia, gdyż mam świadomość, że codziennie pomagam im odkrywać i zdobywać nowe umiejętności i wartości.

Ciocia Marta Tatarakowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Marta Tatarakowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek tatarakowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top