Ciocia Sylwia

Żłobek Tatarakowa

Ciocia Sylwia

W swoich działaniach wychowawczych zawsze wykazuje się dobrem dziecka, a także troską i wrażliwością na potrzeby innych. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje dużo satysfakcji, ponieważ postępy w rozwoju i uśmiechy na twarzach dzieci wynagradzają wszystko. Jestem osobą pogodną, troskliwą, pełną empatii i energii do pracy. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz studia na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Ciocia Sylwia Tatarakowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Ciocia Sylwia Tatarakowa Żłobek Szczęśliwych Maluchów w Lublinie
Żłobek tatarakowa

Chcesz zapisać dziecko do naszego żłobka?

Scroll to Top