Żłobek Berylowa

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 22 września do wyczerpania miejsc prowadzimy nabór uzupełniający dla Rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, chcących powrócić na rynek pracy.

Wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty są dostępne poniżej w czterech plikach. Chętnych Rodziców prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie pełnej dokumentacji oraz o złożenie jej w zamkniętej i podpisanej kopercie w naszym biurze przy ul. Tatarakowej 2/1a od 8.00-16.00 od pon. – pt. lub wysłanie pocztą na wskazany adres.

Złożone formularze będą na bieżąco oceniane i kwalifikowane. Komisja rekrutacyjna niezwłocznie poinformuje Państwa o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefonicznie. 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

Żłobek przy ul. Berylowej 9A powstaje dzięki wsparciu i dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego pod nazwą ” Żłobek Szczęśliwych Maluchów – radosny maluch, aktywni rodzice!

Zgodnie z założeniami projektu żłobek przez pierwszy rok funkcjonowania dla dzieci rodziców zakwalfikowanych do projektu będzie bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, że od 4 kwartału 2021 żłobek będzie dostępny dla wszystkich dzieci chcących uczęszczać do Żłobka Szczęśliwych Maluchów przy ul. Berylowej 9A.

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełenieniu kryteriów formalnych

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu – Oświadczenie Uczestnika Projektu