Plan dnia

7:00-9:00 Przyjście dzieci. Inspirowanie przez opiekunów zabaw i zajęć indywidualnych i w małych grupach. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Twórcza aktywność dzieci.

9:00-9:30 Śniadanie.

9:30-11:30 Zajęcia dydaktyczne. Gry i zabawy edukacyjne. Spacery i wycieczki na świeżym powietrzu.

11:30-12:00 Obiad (zupa).

12:00-14:00 Odpoczynek poobiedni – leżakowanie.

14:00-14:30 Obiad (drugie danie).

14:30-16:00 Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych- praca indywidualna. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności.

16:00-16:30 Podwieczorek.

16:30-17:00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci. Odbiór dzieci ze żłobka.