Standardy

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

Prowadzimy rejestr, gdzie gromadzone są dane osobowe rodziców / opiekunów oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci ze Żłobka. Przy odbiorze dziecka prze osobę inna niż rodzic/opiekun sprawdzamy dokumenty tożsamości osób odbierających  dzieci.

Standardy medyczne

Członkowie kadry pedagogicznej mają obowiązek posiadania aktualnej książeczki badań uprawniającej do pracy w Żłobkach. Istnieje zakaz przychodzenia do pracy w razie choroby.

Utrzymujemy aktualną bazę danych zawierającą informacje o przebytych chorobach dziecka, stosowanych lekach, alergiach i odbytych szczepieniach. Dane te będą udostępniane służbom medycznym w nagłych sytuacjach.

Standardy higieny i bezpieczeństwa

Nasza kadra jest specjalnie przeszkolona w zakresie utrzymania wysokich standardów higieny i odpowiedniego przechowywania żywności zgodnie z wdrożonym systemem HACCP. W pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci nie ma niezabezpieczonych kontaktów, urządzeń elektrycznych lub środków chemicznych. Temperatura podawanych posiłków i napoi jest obowiązkowo kontrolowana, aby zapobiec wypadkom poparzeń.

Posiadamy specjalne procedury i wymogi higieny, by skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii. Zgodnie z Regulaminem kadra zobowiązana jest do przestrzegania higieny osobistej oraz utrzymywania czystości wszystkich powierzchni, z którymi kontakt mają dzieci, przy użyciu środków antybakteryjnych.

Meble i zabawki

Dziecięce meble są stabilne i dobrze przymocowane. Nie posiadają ostrych krawędzi i rogów. Zabawki i materiały edukacyjne są odpowiednio selekcjonowane i spełniają polskie i unijne normy bezpieczeństwa. Całe wyposażenie jest sprawdzane i w razie potrzeby naprawiane.