Zapisy

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy Państwa dziecka. Prosimy wypełnić dokładnie pola a w szczególności te wymagane.
Serdecznie dziękujemy!

Dane dziecka


Data urodzenia:

Dane rodziców

Mama/Opiekun prawnyTata/Opiekun prawnyInformacje o stanie zdrowia dziecka

Proponowana data przyjęcia:

Inne informacje o dziecku

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.