Zapisy

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy Państwa dziecka. Prosimy wypełnić dokładnie pola a w szczególności te wymagane.
Serdecznie dziękujemy!

  Dane dziecka


  Data urodzenia:

  Dane rodziców

  Mama/Opiekun prawny  Tata/Opiekun prawny  Informacje o stanie zdrowia dziecka

  Proponowana data przyjęcia:

  Inne informacje o dziecku

  Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.