Żłobek Ponikwoda

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 16 czerwca 2021 do wyczerpania miejsc prowadzimy nabór uzupełniający dla Rodziców przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, chcących powrócić na rynek pracy.

Wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty są dostępne poniżej w czterech plikach. Chętnych Rodziców prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie pełnej dokumentacji oraz o złożenie jej w zamkniętej i podpisanej kopercie w naszym biurze przy ul. Tatarakowej 2/1a od 8.00-16.00 od pon. – pt. lub wysłanie pocztą na wskazany adres.

Złożone formularze będą na bieżąco oceniane i kwalifikowane. Komisja rekrutacyjna niezwłocznie poinformuje Państwa o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefonicznie. 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

Żłobek Szczęśliwych Maluchów przy ul. Wielkiej 5 będzie działał w ramach projektu „Żłobek Szczęśliwych Maluchów – szansą rodziców na aktywność zawodową”, nr projektu RPLU.09.04.00-06-0008/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Celem projektu jest zwiększona dostępność do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększone szanse na podjęcie pracy lub powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim  46 rodziców/pełnoprawnych opiekunów (42 K i 4 M) dzieci do lat 3 z terenu m. Lublin i powiatu lubelskiego, poprzez utworzenie żłobka i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, do dnia 30 czerwca 2022 r. W ramach Projektu Uczestnik/-czka Projektu może skorzystać z bezpłatnej opieki nad dzieckiem/-ćmi do lat 3 przez okres maksymalnie 12 miesięcy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. oraz z bezpłatnego wyżywienia dla dziecka/-ci korzystających z opieki w żłobku.

Serdecznie zapraszamy!

Zalacznik-nr-1-formularz-rekrutacyjny-do-Projektu

Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-Projektu-Oswiadczenie-Uczestnika-Projektu

Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-o-spelenieniu-kryteriow-formalnych

Regulamin-projektu-1